Opékání selete 2020

Vážení přátelé kamarádi a sponzoři,

jako každý rok, tak i letos budeme v našem parku opékat prasátko.
Vzhledem k celosvětové pandemií COVID – 19 jsme nuceni posunout termín.
Akce se uskuteční v pátek 11. září 2020( více viz. příloha).
Doufáme, že i za vaší podpory, akce proběhne ke spokojenosti nás všech.
Přijměte srdečné pozvání.

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich klientů,

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich klientů,

uvědomujeme si, jak moc se našich klientů a současně i Vás dotýkalo v souvislosti s pandemií koronaviru zamezení kontaktů s Vašimi nejbližšími. Máme pro Vás dobrou zprávu. Od pondělí, 25. 5. můžete opět své blízké navštívit. Přesto si Vás v souvislosti s Vaší návštěvou dovolujeme požádat o dodržení následujících opatření:
Návštěvu je nutné předem nahlásit na tel. č. +420 727 899 063.
Návštěvní doba je od 13.30 hodin do 16.30 hodin v týdnu i o víkendech.
Návštěvy jsou omezeny v maximálním počtu dvou osob u klienta. Je nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
Při vstupu prosím použijte desinfekci u hlavního vchodu, vstupujte pouze s rouškou, personál Vám změří teplotu. Prostor určený pro setkání s Vašimi blízkými je vstupní hala nebo venkovní prostory zařízení. Na pokoje klientů je vstup dovolen pouze za předpokladu, že se jedná o klienta, který je trvale upoután na lůžko. V tomto případě je nutné dodržet 2 m odstup od ostatních osob.
Děkujeme Vám, že respektujete tato dočasná bezpečnostní opatření, bez dodržení těchto pravidel Vám nemůžeme s ohledem na ochranu zdraví klientů návštěvu umožnit.

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich klientů

Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich klientů,

uvědomujeme si, jak moc se našich klientů a současně i Vás dotýká nutnost dodržování mimořádných vládních opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Zejména zamezení kontaktů se svými nejbližšími. Rádi Vám pomůžeme alespoň s náhradní alternativou vzájemných kontaktů:

Nabízíme Vám možnost prostřednictvím našich sociálních pracovnic využít videohovoru přes aplikaci WhatsApp, tel.č. 606 067 194. Termín hovoru si prosím domluvte předem na tel. č. 517 305 105.

Druhou možností je předat pozdrav – například formou Vámi natočeného krátkého videa (povídání, zpívání od vnoučat, pozdravy od blízkých apod.), přeposlaných fotografií nebo třeba jen vzkazu. My bychom s Vaším souhlasem video přehráli na tabletu Vašemu blízkému, vytiskli vzkazy nebo fotografie. Kam, případně jak video a vzkazy poslat, si prosím domluvte na telefonním čísle 517 305 105.

I nadále Vám rádi zprostředkujeme telefonický kontakt s Vašimi nejbližšími na telefonních číslech 739 087 789, 739 634 135.

Rovněž jsme se zapojili do projektu Laskavý dopis prostřednictvím nadace Laskavý senior, kde našim klientům píší dopisy lidé, kteří na ně myslí a nemusejí se ani osobně znát.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří na nás

v současné chvíli myslíte a pomáháte nám.

 

Pomocnou ruku nám podali:

Starosta obce Hrušky – p.Kauf – dodávka roušek

Paní Vašinová – ušití roušek

Slečna Donesová – ušití roušek

Pekařství Makovec, paní Fialová – pečivo pro klienty

Paní Wolfová – ušití roušek

Paní Malá – skauti Tvarožná – dodávka roušek

Paní Jandlová – ušití roušek

Paní Sodomková – Kytky obchod – dodávka roušek

Paní Olšanská – ušití roušek

Paní Doleželová, dcera Dominika – ušití roušek

Pan Kalášek, pan Palíšek – Sokol Vyškov – výroba obličejových štítů

Pan senátor Ivo Bárek – dodávka desinfekce

Firma Iresoft – ochranné pomůcky, prací prášek, sladkosti pro klienty

Hasiči Ruprechtov – dodávka desinfekce

Paní Mrázková – ušití roušek

Paní Kadlecová – ušití roušek

Paní Šmakalová – ušití roušek

Paní Vránová – ušití roušek

Obec Komořany – dodávka roušek

Albatros media – knihy pro klienty

Paní Adlerová – Knihovna Karla Dvořáčka – dárečky a velikonoční přání pro klienty

Paní Hanáková – ušití roušek

Vojenská policie – zapůjčení lehátek pro personál

Skupina J&T a EPH – dodávka respirátorů

A další anonymní dárci…

Vaší pomoci si velmi vážíme.

 

V současné době bychom uvítali nabídku na jednorázové pláště, jednorázové pokrývky hlavy a návleky na nohy. Předem děkujeme.

 

Důležité informace v souvislosti s šířením nákazy koronavirem Covid-19

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

v souvislosti s šířením nákazy koronavirem Covid-19 v České republice, Vám sdělujeme základní informace. Vedení zařízení operativně reaguje na vzniklou situaci a aktuálně:
– sledujeme informace a vydaná nařízení (vláda ČR, MZ ČR, KHS, KÚ JMK)
– přijali jsme plán preventivních opatření – NAŠE ZAŘÍZENÍ JE PRO VEŘEJNOST UZAVŘENÉ, neprobíhají společné aktivity ani společné stravování, klientům se věnujeme individuálně na pokojích
– prosíme, nenoste již balíčky pro Vaše blízké, výjimkou je zajištění nutných potřeb pro klienty na základě telefonické domluvy s personálem
– přijali jsme krizový plán, činnosti služby v případě krizového stavu jsou zredukovány na minimální rozsah, základní provoz je personálně zajištěn
Výše uvedené je jen velmi stručný přehled opatření, jejichž cílem je chránit především zdraví a životy našich klientů.
Děkujeme Vám za Vaši podporu, pomoc i pochopení, se kterým všechna opatření ochrany Vašich blízkých, přijímáte. V případě bližších informací nás neváhejte kontaktovat, podrobné kontakty najdete ve složce „kontakt“.
V případě potřeby komunikace s Vašimi blízkými zavolejte sociální pracovnici,
na tel. č. 517 305 105, 739 087 789, 739 634 135, email:socialni@habrovanskyzamek.cz.

!! Důležité informace nejen pro rodinné příslušníky!!

Vážení příbuzní našich klientů, přátelé a naši příznivci,
děkujeme Vám všem, kteří pro nás šijete roušky, další nabídky ušití roušek uvítáme. TÉTO POMOCI SI VÁŽÍME A DĚKUJEME!

S OHLEDEM NA NOUZOVÝ STAV, JE NAŠE ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST UZAVŘENÉ.
Prosíme Vás, s podáním nových žádostí a informacemi o stavu žádostí se obracejte na sociální pracovnice. Rodinní příbuzní a blízké osoby našich klientů mohou po telefonické domluvě se sociální pracovnicí jejím prostřednictvím předat našim klientům balíček nebo s nimi být v telefonickém kontaktu. Můžete zavolat sociální pracovnici, která za Vašim příbuzným zajde.
Kontaktní tel. číslo +420 517 301 105,

+420 739 087 789,
+420 739 634 135.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Domov pro osoby se zdravotním
postižením
Domov pro seniory, p. o.
a Chráněné bydlení, p. o.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV
Na základě sdělení Ministerstva zdravotnictví a Bezpečnostní radě státu
vyhlašuji od úterý 10. 3. 2020 zákaz návštěv
Toto mimořádné opatření slouží jako prevence proti šíření nového typu koronaviru.
V Habrovanech dne 9. března 2020
PhDr. Leoš Spáčil
ředitel

Ïnformace zde

Přiložen i dopis pana náměstka Informace zde

Zákaz vstupu

Z DŮVODU RIZIKA ONEMOCNĚNÍ VIREM COVID-19 (KORONAVIRUS)
ZAKAZUJI VSTUP OSOBÁM, KTERÉ MAJÍ PŘÍZNAKY INFEKCE,
DÁLE OSOBÁM, KTERÉ NAVŠTÍVILY RIZIKOVÉ OBLASTI PO DOBU 14 DNŮ OD NÁVRATU Z TĚCHTO LOKALIT
(viz. Státní zdravotní ústav a MZ ČR)
ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ informace zde

Kambodža, Laos a Thajsko

Zveme Vás všechny na cestovatelskou přednášku

ve čtvrtek 12. března 2020 v 9,30 jídelna Habrovanského zámku

Cestovatelé Alena a Jirka Márovi putovali 40 dní po Indočíně. V pestré projekci vám představí nádherné barevné chrámy, exotickou přírodu i život obyčejných lidí.